• slide-1.jpg
  • slide-2.jpg
  • kk-slider2.jpg
  • kk-slider3.jpg
  • kk-slider1.jpg

I tilfælde af brand følges nedenstående varslingsinstruks:

1. Alarmer brandvæsenet pr. telefon 112 og afgiv melding til alarmcentralen.

2. Foretag varsling af personer inden for de truede områder ved hjælp af de opsatte brandtryk.

3. Kontakt medarbejdere fra Kollegiernes Kontor

Vagttelefon 30 63 49 05
Inspektør 20 45 83 36

4. Iværksæt redning/slukningsarbejde med de tilstedeværende midler, og sørg for at alle kommer væk fra ulykkesstedet.

5. Evt. ventilationsanlæg i det brændende område slukkes, hvis det er muligt.

Brandvæsenet skal ved ankomsten, straks underrettes om skadestedets placering/ulykkens omfang, samt om personer der ikke er kommet i sikkerhed.

HUSK: BRANDALARMEN AFPRØVES AF PEDELLEN DEN FØRSTE ONSDAG I HVER MÅNED!!!