• slide-1.jpg
  • slide-2.jpg
  • kk-slider2.jpg
  • kk-slider3.jpg
  • kk-slider1.jpg

Vore 6 kollegier

Samtlige kollegier er selvejende institutioner og drives efter de regler, der er gældende for selvejende ungdomsboliginstitutioner, opført med offentlig støtte.

Hvert kollegium udgør en økonomisk selvstændig enhed og ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer, som er udpeget/indstillet af Sønderborg byråd, uddannelsesinstitutionernes ledelse og kollegiets beboere.

Beboerne (kollegianerne) har selvstyre i kollegiets indre anliggender gennem et beboerråd, valgt blandt og af beboerne på de respektive kollegier.